سرویس آسانسور به عنوان فرایند مدون بازبینی و کنترل قطعات آسانسور بسیار حائز اهمیت است.

در این بین آموزش تعمیر و نگهداری آسانسور مقوله ای مرحله به مرحله است و مستلزم دوره آموزشی چند ماهه است.

همانطور که می دانید ،با پیشرفت تکنولوژی و مدرن شدن صنعت آسانسور ،آسانسور های مدرن و با تکنولوژی روز وارد چرخه ی تولید شده است.

که بایستی طریقه ی نصب و  تعمیرات آسانسور با توجه به قطعات جدیدتولید شده در صنعت آسانسور به سرویسکاران آموزش داده شود .

وسرویسکاران خود را با دانش روز صنعت آسانسور به موقع به روزرسانی نمایند.

با پیشرفت های تکنولوژی آسانسور، نیاز به نیروی ماهر بیشتر به چشم می خورد.

همچنین تخصصی شدن در امر تعمیر و نگهداری آسانسور باید در دستور کار شرکت های ارائه دهنده خدمات آسانسور قرار گیرد.

در هر بار سرویس آسانسور ،روغنکاری آسانسور ،بازرسی فنی از موتور و جریان های الکتریکی ومکانیکی بایستی انجام گیرد.

سرویسکار به محض این که از خرابی آسانسور اطلاع پیدا می کند :

بایستی ظرف مدت 24 ساعت ،نسبت به رفع خرابی اقدام نماید.

این کار مستلزم تشخیص به موقع سرویسکار از ایرادات آسانسور است.

هر گونه دستکاری به غیر از سرویسکار ،غیر قابل پیشگیری است.

سرویسکار مسئولیتی در قبال آن نخواهد داشت.

باید دانست مسئولیت اصلی سرویسکار ، سرویس و نگهداری آسانسور است.

و برخی کارهای اضافی مانند سیم پیچی ،جوشکاری و… برعهده سرویسکار نمی باشد.

بنابراین در هر بار سرویس دوره ای باید اقداماتی توسط سرویسکار انجام گیرد ،که در نهایت منجر به بهبود فرایند و مکانیزم آسانسور گردد.

در اینجا باید برای لزوم سرویس دوره ای آسانسور اهمیت ویژه ای قایل شد.

نوشته‌ها

تعمیرآسانسورغرب تهران

تعمیرآسانسورغرب تهران |خدمات نصب،بازسازی،سرویس

تعمیرآسانسورغرب تهران |شرکت آسانسور غرب تهران |شرکت رایا با بیش از ۷ سرویسکار آسانسور درتهران فعالیت میکند.شما برای انتخاب شرکت های تعمیر ونگهداری آسانسور میبایست از بین شرکت های آسانسور معتبر یک شرکت مناسب برای تعمیر آسانسور انتخاب کنید .

تعمیرآسانسورغرب تهران

هروسیله ای به مرورزمان کارایی واثربخشی خودراازدست داده ونیازبه تعمیردارد.باتوجه به پیشرفت جوامع وامکانات مدرن و ورود شاخه های علم درصنعت، تخصص درهرامری یک نیازبالقوه است.

تخصصی شدن کارها،میتواند عاملی برای تقلیل هزینه ها در هر زمینه ای  باشد.

تعمیرآسانسورغرب تهران

چه طور میتوانیم هزینه های آسانسور را کاهش دهیم؟

در صنعت آسانسور نیز عامل تقلیل هزینه ها دخیل است.تعویض هرقطعه ای در این حرفه هزینه های به مراتب بیشتری نسبت به تعمیر برای یک مدیرساختمان دربرخواهدداشت.پس در نتیجه یک تعمیرکار و یا سرویسکار متخصص در زمینه آسانسور به جای تعویض قطعات میتواند به درستی و با استفاده از تخصص خود آن ها را تعمیر کند.

تعمیرآسانسورغرب تهران وسایرنقاط کشور می تواندبخشی ازفعالیت یک شرکت آسانسوری متخصص و معتبر  باشد.

قیمت موتور آسانسور بهران

تعمیر آسانسور

 

چگونه بایدآسانسورراتعمیرکرد؟

ابزارها،شاخه  ها ورشته  ها درهرزمینه ای به نحوی افزون گشته که ورودبه هر شاخه ای ازعلم نیازمند دانش تخصصی درآن زمینه ،شاخه یا رشته رامی طلبد.

درزمینه دانش آسانسور و نیز تعمیر آسانسور نیازمنددانش تخصصی ابتدادرزمینه نصب آسانسور،تجربه کافی،دقت وممارست درکاروسایرموارداست.

آموزش تعمیر موتور آسانسور

لذامی طلبدافرادی یا به نحوی سرویسکاری راابرای آسانسورخودانتخاب کنیم که شرایط زیرراداراباشد.

 • مهارت در هرگونه امور الکتریکی و مکانیکی
 • آشنایی داشتن باانواع مختلف آسانسور و درک نقشه های آنها
 • مهارت ارتباطی مناسب
 • برنامه ریزی منظم ودقیق و زمان مورد نیاز آن
 • توان تصمیم گیری به موقع و حل درست و سریع مسایل و مشکلات آسانسوربه خصوص در شرایط خاص
 • رعایت مسایل ایمنی
 • داشتن مسئولیت پذیری و تعهد در حیطه کاری – از آنجا که این شغل بسیار حساس است و هرگونه کوتاهی می تواند منجربه تهدید جان چندین انسان شود، داشتن مسئولیت پذیری و تعهد بسیار مهم است.
 • توان بدنی مناسب

تعمیر آسانسور غرب تهران

تعمیرآسانسورغرب تهران

درصورتی که درصنعت آسانسور به ویژه درسرویس آسانسورازافراد خبره وباتجربه استفاده شودعامل پیشگیرانه موجب می شودبه ندرت،آن هم باخرابی های مقطعی وکوتاه مدت برخوردکنیم.

برای دریافت آموزش رایگان آسانسور وارد لینک زیر شوید .

 

آموزش تابلو فرمان آسانسور پایا

 

ویژگی شرکت رایا آسانسور در تعمیرآسانسورغرب تهران

شرکت رایاآسانسوربااستفاده ازافراد با تجربه  ومتخصص توانسته است تعمیرآسانسورغرب تهران وسایرنقاط استان راباتوجه به نمایندگی های متعدد درتهران ازاین مهم سربلندباشد.

تعویض قطعه درمرحله آخر

درهرمرحله ای ازکار آسانسور با توجه به استفاده ازابزار دقیق و با کارایی بالا و در اختیار نداشتن زمان کافی برای انجام کار تعویض وباتوجه به هزینه ی بالای قطعات آسانسور،تعمیرقطعات آسانسور در اولویت بالاتری نسبت به تعویض قطعات آسانسور قرارمی گیرد.وهم ازلحاظ هزینه و وقت به صرفه تر،برای مدیرهرساختمان خواهدبود.

تعمیرآسانسورغرب تهران به دلیل وجودافرادمتخصص میتواند گزینه مناسبی برای انتخاب سرویسکارباشد.

 

تعمیر آسانسور ویژه سطح شهر تهران

سرویس آسانسور درغرب تهران

سرویس آسانسور درغرب تهران-خدمات ،نصب ،تعمیر، بازسازی

اهمیت سرویس آسانسور درغرب تهران بر کسی پوشیده نیست .غرب تهران با داشتن مناطق متعدد و تراکم آپارتمان دارای اهمیت فراوانی در سرویس و نگهداری آسانسور است.این امر مجموعه رایا آسانسور را بر آن داشت تا با اولویت قرار دادن تخصص ، تجربه ، مهارت و استفاده از دانش روز آسانسور در بسیاری از پروژه ها و قراردادهای سرویس و نگهداری اسانسور در این منطقه سهیم باشد.

سرویس آسانسور درغرب تهران

سرویس و نگهداری آسانسور عبارتست از بازیینی کلی قطعات مورداستفاده درآسانسور و نظارت مستمر برکارایی و عملکرد کلی سیستم پس از نصب آسانسور.

بطور کلی هیچ سیستمی راشمامشاهده نمی کنیدکه نیازمند سرویس و نگهداری تعمیرو بازبینی دوره ای نباشد به ویژه سیستم هایی که ایمنی آنها نقش اساسی در عملکرد کلی سیستم ایفا می نماید و خرابی آنها باعث خطرات احتمالی جانبی می گردد.سرویس آسانسور درغرب تهران نیز به همین صورت است.این منطقه دارای آسانسور های زیادی بوده و شرکت های معتبری در این منطقه حضور دارند.

 
 

تعمیرات آسانسور نیازبه دانشی تخصصی درزمینه آسانسوردارد، زیرا برای تعویض هرقطعه ای بایدابتدانصب آن قطعه درست باشد.در تعمیر موتور آسانسور و سایر قطعات آسانسور نیز به همین صورت است.بنابراین تعمیرات پس از نصب قرار می گیرد.به علت محدود بودن تعداد آسانسورهای پرسرعت و جدید همه متخصصین توانایی آشنایی و شناخت کامل از ویژگی های آن را ندارند.و نمی توانند با حضور فیزیکی و مشارکت در نصب این آسانسورها، به دانش و تجربیات خود را بیفزایند.

برای دیدن فیلم های آموزشی تخصصی آسانسور به صورت رایگان به لینک زیر مراجعه نمایید

 تعمیر آسانسور 

سرویس کارآسانسوردرتهران

 

 

سرویس آسانسور درغرب تهران توضیحات

سرویس و تعمیر آسانسور ازجمله خدماتی است که  نحوه اجراو نحوه ی ارایه آن در ساختمان های اداری و تجاری و مسکونی بسیار متفاوت است. معمولا درساختمان هایی که تعدادتوقف بالایی دارند و واحدهای اداری و مجتمع‌های مسکونی، قراردادهایی به صورت بلندمدت با شرکت‌های تعمیر و نگهداری آسانسور منعقدمی‌کنند.این قراردادها شرکت نگهداری را موظف‌می‌کند که باتوجه قراردادمنعقدشده به سرکشی و سرویس بخش‌های مختلف آسانسور بپردازد.

شرکت رایا آسانسور با ۲۵سال سابقه درخشان در زمینه آسانسور برآن بوده تاسرویس آسانسور درغرب تهران وسایرنقاط این استان رابابهره گیری ازپرسنل مجرب به نحومطلوب به انجام برساند.سرویس این مجموعه با استفاده از چک لیست سرویس و نگهداری آسانسور انجام می پذیرد.

سرویس آسانسور

شرکت ها ی سرویس ونگهداری آسانسور

زندگی مدرن امروزباتوجه به بالاتررفتن کیفیت ابزارها، آسانسور را به یکی از ابزارهای کلیدی درجوامع امروزی مبدل کرده است که در صنعت ساختمان سازی بیش از گذشته مورد استفاده قرار می گیرد. .

همان طور که انتخاب این وسیله از لحاظ کیفیت و استاندارد اهمیت بسزایی دارد،

 

طریقه ی سرویس ونگهداری آن نیز حائز اهمیت است.

این وسیله همان گونه که موجب راحتی درزمینه حمل ونقل می گردد،

در صورت نگهداری نادرست و استفاده نا مناسب می تواندخطرات جبران ناپذیری رامتوجه انسان کند.

از این رو لازم است تا ساکنان آپارتمان های مسکونی و ساختمان های اداری و تجاری در بازه های زمانی مشخص به سرویس و نگهداری آسانسور بپردازند

تا از بروز حادثه ونقص فنی جلوگیری به عمل آورند. بررسی مداوم نحوه عملکرد واستفاده ازمتخصیصین سرویس آسانسور درغرب تهران وسایرنقاط  موجب به حداقل رسیدن خطرات،

کاهش هزینه های ناشی از تعمیرات وسیع، افزایش ایمنی و هم چنین افزایش طول عمر این وسیله خواهد شد.

تعمیر و نگهداری آسانسورشرق تهران

ارائه خدمات مورد نیاز برای تعمیر و نگهداری آسانسور در شرق تهران و سرویس آسانسور درغرب تهران توسط تکنسین های خبره  و شرکت های معتبر باعث می شودازبروزخرابی تامیزان بسیارزیادی کاسته شود.
ارائه خدمات در تعمیر و نگهداری آسانسور ها در شرق تهران به صورت حرفه ای پیاده سازی شده است

و برای انجام آن می توان از باشرکت های باسابقه وکارامد قراردادمنعقدنمود.

تعمیر قطعاتبایدبااستفاده ازافرادخبره انجام گیردتا از بروز خسارت و خرابی های پی در پی آسانسور جلوگیری گردد.

منظور از نگهداری، بازبینی وبازرسی کلی دستگاه و تعمیر قطعات فرسوده و یا عیب دار و تعویض کردن آن ها می باشد. 

سرویس آسانسور در غرب تهران

تعمیر و نگهداری آسانسور

برای انجام تعمیر و نگهداری آسانسور ها نیاز به دانش فنی بسیار بالایی می باشد.

و سرویسکار باید باتجربه مسلط  ودقیق امورمربوط به تعمیرونگهداری رابه انجام برساند.

آسانسور ها زمانی که تعدادتوقف زیاداست ازاهمیت ویژه ای برخورداراست

و بهتر است تعمیر و نگهداری آن ها به صورت اصولی انجام داد.

باتوجه به مطالبی که ارئه شد:

حساسیت وانتخاب دقیق سرویسکار باتجربه جهت سرویس آسانسور درغرب تهران وسایرنقاط می تواندعاملی پیشگیرانه  برای هریک ازعوامل خرابی اسانسورباشد.

اهمیت سرویس آسانسور درغرب تهران

منطقه غرب تهران دارای آسانسور های متعدد و تراکم ترافیک است.اهمیت سرویس آسانسور درغرب تهران بر کسی پوشیده نیست.متاسفانه بسیاری از مدیران ساختمان تنها در موقع خرابی آسانسور نسبت به سرویس آسانسور اقدام می نمایند.و به سرویس موردی اکتفا می کنند.اما غافل از این هستند که در بلند مدت سرویس موردی خسارات زیادی در پی خواهد داشت.چراکه آسانسور در زمان خرابی سرویس می گردد.باید به این نکته توجه نمود قطعات آسانسور به هم مرتبط هستند.و برخی از خرابی های آسانسور قابل مشاهده نیست.اما مکانیزم آسانسور را به مخاطره می اندازد.باید دانست از هیچ سیستمی نمی توان انتظار داشت توقعات کاربر را بدون نگهداری و سرویس منظم برآورده نماید چه رسد به آسانسور که وسیله ای کاملا پیچیده و با عملکرد مشخص است.آسانسور جزء مهمی از ساختمان است و بایستی به طور منظم سرویس و نگهداری شود.

سرویس آسانسور در غرب تهران

نگهداری صحیح آسانسور

آسانسور بایستی در بازه زمانی مشخص و از قبل پیش بینی شده به طور مستمر سرویس گردد.

باید به این نکته توجه نمود :

برخی از قطعات آسانسور قطعات مصرفی می باشند.

و در پایان عمر مفید مستهلک می گردند.

نگهداری صحیح آسانسور و سرویس آسانسور درغرب تهران باعث می گردد:

عمر مفید این گونه قطعات افزایش یابد.

باید دانست :

اگر نگهداری کافی برای این مکانیزم صورت نگیرد.

احتمال وجود قطعات فرسوده وجود دارد و برای استفاده خطرناک است.نگهداری صحیح در آسانسور هم نقش ایمنی و نقش پیشگیری را ایفا می نماید.به طوری که سرویس و نگهداری منظم باعث می گردد امنیت افراد استفاده کننده از آسانسور تامین گردد.همچنین از بروز خسارات مالی به سیستم پیشگیری شود.باید دانست استفاده از یک شرکت خدمات دهنده آسانسور برای هر ساختمان دارای آسانسور ضروری است.شرکتی که دارای واحد سرویس و نگهداری مجزا باشد.و پشتیبانی فنی از آسانسور را در دستور کار خود قرار داده باشد.

تعمیر و سرویس آسانسور درغرب تهران

تعمیر و سرویس آسانسور درغرب تهران به عنوان یک منطقه مهم در اولویت مجموعه رایا آسانسور قرار دارد.

یکی از دلایلی که باعث شده است :

در سال های اخیر نیاز به تعمیر و سرویس آسانسور بیشتر احساس شود.

کیفیت پایین قطعات مورد استفاده در آسانسورها است.

که بعضا بسیاری از آنها فاقد کیفیت مطلوب و تاییدیه های لازم می باشند.

این کیفیت پایین باعث شده است :

عمر مفید قطعات آسانسور کاهش یابد و مکانیزم آسانسور دچار مخاطره شود.در این شرایط لزوم تعمیر و نگهداری منظم برای آسانسور بیشتر به چشم می خورد.باید به این نکته توجه نمود استفاده از یک شرکت ارائه دهنده خدمات آسانسور معتبر می تواند هم باعث گرددسرویس به صورت دوره ای و منظم انجام گیرد.و هم پشتیبانی خوبی از آسانسور انجام گردد.و آموزش سرویس و نگهداری آسانسور در اولویت باشد.

 

سرویس ونگهداری آسانسور

سرویس ونگهداری آسانسور|دستورالعمل سرویس و نگهداری آسانسور

سرویس ونگهداری آسانسور بسیار مهم است.این خدمت یکی از مهم ترین خدمات در هر شرکت ارائه دهنده خدمات آسانسور محسوب می گردد.سرویس آسانسور یک بازبینی دقیق از مکانیزم آسانسور است.که در آن بایستی کنترل عملیاتی همه قطعات آسانسور پیگیری شود.و طبق یک چارچوب مشخص این کار انجام پذیر است.

سرویس ونگهداری آسانسور

سرویس ونگهداری آسانسور به شدت اهمیت دارد زیرا جلوگیری میکند از هزینه های سنگینی که در اثر نداشتن سرویسکار  به وجود می آید.سرویس آسانسور دارای اهمیت فراوانی است.و اهمیت سرویس دوره ای برکسی پوشیده نیست.باید به این نکته توجه نمود همه  سیستم ها نیاز به سرویس شدن دارند و اگر سرویس کردن یا بازبینی به صورت دوره ای انجام نگردد.باعث خسارات جبران ناپذیری خواهد شد.چراکه مکانیزم آسانسور به هم مرتبط است.و در صورت نقص در یک قسمت ، سایر بخش ها نیز به مرور زمان دچارآسیب جدی خواهد شد.

باید دانست بدون در نظر گرفتن نوع و مرکز ساخت آسانسور باید سرویس ماهی یک بار انجام گیرد.و این بازرسی و سرویس توسط یک شرکت پشتیبانی گردد.چرا که آسانسور دارای قطعات متعددی است و تامین کردن قطعه از عهده یک شخص خارج است.اما یک شرکت ارائه دهنده خدمات آسانسور به راحتی می تواند انواع قطعات آسانسور را تامین نماید و در سرویس ونگهداری آسانسور مورد استفاده قرار دهد.

 هزینه سرویس ونگهداری آسانسور 

هزینه سرویس آسانسور بستگی به نوع آسانسور و تعداد توقف های آن دارد که معمولا بعد از اولین تماس مشتریان با پشتیبانی شرکت مشخص میگردد.در هر بار سرویس آسانسور بایستی مراحلی طی شود.تا عملکرد آسانسور به نحو درست رهگیری شود.باید به این نکته توجه نمود بایستی بازدید از روغن موتور و گیربکس، لنت، کنتاکت های ترمز و گاورنر، سیم بکسل و سایر قطعات انجام گیرد.قطعات مصرفی آسانسور به نحو مطلوب چکاپ شود.و خرابی در اسانسور پیگیری شود.باید دانست توجه به دمای موتورخانه با توجه به فصول مختلف لازم است.به طوری که دمای رایج در موتورخانه از یک رنج مشخص بالاتر یا پایین تر نرود.در آسانسور بایستی کنترل همه قطعات متحرک دستگاه انجام گیرد.و در سرویس ونگهداری آسانسور بازبینی کلی از قطعات آسانسور انجام گردد.

برای دیدن فیلم های آموزشی تخصصی آسانسور به صورت رایگان به لینک زیر مراجعه کنید

تعمیر آسانسور سرویس ونگهداری آسانسور

 

نیاز به سرویس ونگهداری آسانسور

سرویس آسانسور معمولا بستگی به نوع آسانسور و میزان ترافیک استفاده از آن است که در اکثر آسانسور های مسکونی هر یک ماه یکبار در یک دوره ۳۰ روزه باید انجام گیرد.ولی در برخی از اسانسور هایی که ترافیک بیشتری دارند(مجتمع های مسکونی)تعداد دفعات سرویس در ماه بیش تر از یکبار باید باشد.

سرویس و نگهداری آسانسور

چک لیست سرویس و نگهداری آسانسور چیست؟

 1. بازدید روغن گیربکس
 2. بازدید روغن موتور
 3. بازدید لنت ترمز
 4. بازدید کنتاکت های سیستم ترمز
 5. بازدید کنتاکت گاورنر
 6. بازدید سیم بکسل گاورنر
 7. بازدید کنتاکت های سیم بکسل و سیستم اورلد
 8. بازدید و کنترل سیم بگسل ها (نداشتن زدگی، روغن مغری کنفی، و کشش مناسب باشند)
 9. کنترل سفت بودن کلیه بولت ها و پیچ و مهرهای اتصالات
 10. کنترل تمامی اجزاء متحرک آسانسور در موتورخانه
 11. اطمینان از وجود قلاب و پلاک تناژ آن در بالای چاه آسانسور
 12. دقت به دمای موتورخانه نسبت به فصل
 13. تست فن مونورخانه در سرویس ونگهداری آسانسور
 14. مناسب بودن روشنایی موتورخانه
 15. تمیزکاری قطعاتی که روغنی شده و گردگیری کلیه تجهیزات
 16. نظافت کامل موتورخانه
 17. یزکاری قطعاتی که روغنی شده و گردگیری کلیه تجهیزات
 18. اطمینان از وجود دستورالعمل زمان قطع برق و دستورات مربوط به انتقال کابین به نزدیکترین طبقه، در موتورخانه
 19. اطمینان از وجود برچسب شماره قطعات اصلی آسانسور جهت شناسایی
  (موتورگیربکس، تابلو کنترل، و…در موتورخانه های دوبله)

مرحله بعد:

 چک لیست سرویس و نگهداری آسانسور در داخل  کابین

 1. باز و بسته شدن نرم و روان درب کابین
 2. تمیز بودن شیارهای ریل درب کابین
 3. توقف همسطح کابین در تمامی طبقات
 4. محکم بودن بستهای دستگیره داخل کابین
 5. مناسب بودن اتصال آئینه به دیوار کابین (بدون لقی باشد) و اطمینان از الصاق برچسب مخصوص پشت آئینه که در صورت شکستن از پرتاب قطعات خرد آن جلوگیری شود.
 6. اتصال کامل شستی داخل کابین در محل مربوطه
 7. عملکرد مناسب کلید توقف اضطراری
 8. عملکرد مناسب کلید باز نگه داشتن درب کابین
 9. عملکرد مناسب کلید بستن درب کابین در سرویس ونگهداری آسانسور
 10. عملکرد صحیح کلید زنگ اخبار
 11. اطمینان از سالم بودن چراغ روشنایی اضطراری
 12. اطمینان از سالم بودن شارژر(باطری) روشنایی اضطراری
 13. موجود بودن پلاک ظرفیت و مشخصات آسانسور
 14. وجود دستورالعمل زمان قطع برق برای مسافرین
 15. سالم بودن کفپوش کف کابین
 16. نظافت داخل کابین
 17. محکم بودن سقف کاذب و بی صدا بودن آن

نرخنامه سرویس ونگهداری آسانسور 

 

قیمت سرویس ماهیانه آسانسور شرکت رایا آسانسور 

برای اطلاع از قیمت طرح ویژه سرویس ونگهداری آسانسور  با شماره دفتر مرکزی شرکت رایا اسانسور ۰۲۱۶۶۰۹۹۴۵۳ تماس بگیرید.

آموزش تعمیر و نگهداری آسانسور

آموزش تعمیر و نگهداری آسانسور جزیی مهم از خدمات هر شرکت ارائه دهنده خدمات آسانسور است.ساختمان ها دارای قطعات متعددی هستند آشنایی با قطعات در رفع نقص آن بسیار مهم است.

نکات رایج در سرویس آسانسور

همواره سرویس آسانسور بایستی در یک مقررات و چارچوب خاصی انجام گیرد.و از قبل برنامه ریزی لازم برای این کار صورت گرفته باشد.چراکه زمانبندی دقیق در سرویس آسانسور از بروز بسیاری از خرابی های بی مورد پیشگیری می نماید.در هربار سرویس آسانسور بایستی چک لیست آسانسور به مالک یا مدیر ساختمان داده شود.و هر گونه نقص در مکانیزم آسانسور به مدیر ساختمان اطلاع داده شود.باید به این نکته توجه نمود اجرا کردن تعمیرات به صورت دوره ای توسط کارکنان متخصص و مجرب بایستی انجام گیرد.و توسط یک واحد مشخص پشتیبانی گردد.سرویس آسانسور زمانی می تواند اثربخش باشد که در آن خرابی در زمان خود برطرف گردد.چرا که مکانیزم آسانسور در یک چرخه منظم قرار دارد.بهتر است سرویس آسانسور به صورت همه روزه انجام گیرد.تا هم باعث رضایت بیشتر مشتریان و هم تقلیل خرابی گردد.

سرویس به موقع آسانسور

سرویس آسانسور بایستی در زمان خاص خود انجام گیرد.به طوری که طبق یک برنامه ریزی دقیق ، با یک نظم عملیاتی انجام گیرد.با توجه به اهمیت سرویس کردن آسانسور اگر آسانسور طبق دستورالعمل ها به شکل دقیق انجام شود.سرویس کردن آسانسور باعث بالا رفتن عمر دستگاه آسانسور خواهد شد.و یکی از اهداف آسانسور در سطح کلان بالابردن عمر مفید آسانسور است.سرویس آسانسور بدین منظور انجام می گردد تا افراد استفاده کننده از آسانسور با خیالی آسوده از این دستگاه استفاده نمایند.اگر سرویس ونگهداری آسانسور به صورت ماهیانه طبق برنامه صورت گیرد ضمن این که از خرابی های بی مورد پیشگیری می گردد.عملکرد آسانسور نیز به خوبی انجام می گردد.