شرکت های نگهداری آسانسور
شرکت های نگهداری آسانسور | سرویس آسانسور غرب تهران

شرکت های نگهداری آسانسور با انجام سرویس ماهیانه آسانسور و تنظیم قرارداد سالیانه نسبت به سرویس و نگهداری یک ساختمان اقدام می نمایند.این شرکت ها با به کارگیری نیرو های متخصص و با سابقه ،  با به حداقل رساندن خرابی در آسانسور نقشی اساسی در امنیت افراد استفاده کننده از آسانسور ایفا می نمایند.چراکه مکانیزم آسانسور بایستی حداقل ماهی یکبار مورد چکاپ قرار گیرد.

شرکت های نگهداری آسانسور

در خدمات آسانسور شرکت های نگهداری آسانسور بایستی دارای تیم اختصاصی باشند. تا در زمان تعمیرات اساسی تنها به سرویسکار آسانسور متکی نباشند.این شرکت ها با استفاده از تیم متخصص بایستی علاوه بر خدمات سرویس و نگهداری آسانسور ، در خدمات نصب و راه اندازی و تعمیرات نیز خبره باشند.باید دانست استفاده از تجهیزات و قطعات با بالاترین کیفیت ، نقشی اساسی در تقلیل خرابی در آسانسور ایفا می نماید.و سرویسکار آسانسور بایستی دارای تجربه کافی در خدمات سرویس و نگهداری آسانسور باشد.به طوری که با مکانیزم آسانسور آشنایی کامل داشته باشد.این آشنایی با مکانیزم باعث می گردد تا با پشتیبانی به موقع و سریع در موقع خرابی آسانسور ، از بسیاری از خسارات مالی به آسانسور پیشگیری شود. 

شرکت های نگهداری آسانسور

شرکت های نگهداری آسانسور توضیحات

در ذهن افراد این سوال پیش می آید که از کدام شرکت سرویس و نگهداری آسانسور جهت خدمات تعمیر و نگهداری آسانسور استفاده گردد.بسیاری از افراد نگران خرابی های بی مورد در آسانسور بوده و معمولا از دیر آمدن سرویسکار در موقع خرابی ناراضی هستند.باید دانست شرکت های آسانسور دارای واحد پشتیبانی بوده و در صورت قصور سرویسکار بایستی مسئولیت خرابی در آسانسور را بر عهده بگیرند.و با اقدام به موقع نسبت به رفع نقص احتمالی اقدام نمایند.بایستی به این نکته توجه نمود که سرویس بایستی حداقل ماهی یکبار انجام گیرد .و قرارداد سرویس و نگهداری آسانسور به صورت سالیانه تنظیم گردد.تا بتوان به موقع از خدمات سرویس و نگهداری آسانسور بهره جست.

شرکت های نگهداری آسانسور

سرویسکار آسانسور غرب تهران

سرویس و تعمیر آسانسور ازجمله خدماتی است که  نحوه اجراو نحوه ی ارایه آن در ساختمان های اداری و تجاری و مسکونی بسیار متفاوت است. معمولا درساختمان هایی که تعدادتوقف بالایی دارند و واحدهای اداری و مجتمع‌های مسکونی، قراردادهایی به صورت بلندمدت با شرکت‌های تعمیر و نگهداری آسانسور منعقدمی‌کنند.این قراردادها شرکت نگهداری را موظف‌می‌کند که باتوجه قراردادمنعقدشده به سرکشی و سرویس بخش‌های مختلف آسانسور بپردازد.

شرکت رایا آسانسور با 25سال سابقه درخشان در زمینه آسانسور برآن بوده تا سرویس آسانسور درغرب تهران وسایرنقاط این استان رابابهره گیری ازپرسنل مجرب به نحومطلوب به انجام برساند.

میزان ترافیک در آسانسور

سرویس آسانسور نسبت به نوع آسانسور و میزان ترافیک و تردد در آسانسور بایستی بررسی گردد.شرکت های نگهداری آسانسور زمانی که آسانسور مسکونی باشد ماهی یکبار نسبت به سرویس آن اقدام می نمایند. البته باید به این نکته توجه نمود در صورتی که ترافیک آسانسور حتی در آسانسور های مسکونی بالا باشد بایستی در طول ماه دو بار سرویس آسانسور انجام گیرد.در آسانسور های اداری این کار انجام می گیرد.تعداد ایستگاه های آسانسور نیز اگر از حدی بالاتر باشد بایستی در ماه دو بار سرویس آسانسور انجام گردد.معمولا آسانسور های مجتمع های تجاری و مسکونی که دارای تعداد ایستگاه بالا بوده ، در اکثر موارد توسط سرویسکار مقیم ، خدمات تعمیر و نگهداری آن انجام می گیرد.

سرویس و تعمیر آسانسور ازجمله خدماتی است که نحوه اجراو نحوه ی ارایه آن در ساختمان های اداری و تجاری و مسکونی بسیار متفاوت است. معمولا درساختمان هایی که تعدادتوقف بالایی دارند و واحدهای اداری و مجتمع‌های مسکونی، قراردادهایی به صورت بلندمدت با شرکت‌های تعمیر و نگهداری آسانسور منعقدمی‌کنند.این قراردادها شرکت نگهداری را موظف‌می‌کند که باتوجه قراردادمنعقدشده به سرکشی و سرویس بخش‌های مختلف آسانسور بپردازد.

شرکت های نگهداری آسانسور

طریقه سرویس و نگهداری آسانسور

امروزه آسانسور نقشی اساسی و کلیدی در ساختمان ها ایفا می نماید.همان طور که انتخاب این وسیله از لحاظ کیفیت و استاندارد اهمیت بسزایی دارد،طریقه ی سرویس ونگهداری آن نیز حائز اهمیت است.این وسیله همان گونه که موجب راحتی درزمینه حمل ونقل می گردد،در صورت نگهداری نادرست و استفاده نا مناسب می تواندخطرات جبران ناپذیری رامتوجه انسان کند.

باید به این نکته توجه کرد که آسانسور بایستی در بازه های زمانی مشخص چکاپ گردد.تا از بروز خسارات مالی و جانی جلوگیری به عمل آید.

سرویس ماهیانه آسانسور

برخی از شرکت های نگهداری آسانسور معتبر

شرکت نگهداری رایا آسانسور

این مجموعه یکی شرکت های پیشرو در زمینه سرویس آسانسور در تهران است که دارای درصد رضایتمندی 94 درصدی است.این مجموعه کلیه خدمات آسانسور در سراسر تهران را پشتیبانی می نماید.

تلفن تماس :

02166099453

شرکت نگهداری تفا آسانسور

شرکت تفا یک شرکت معتبر در زمینه نگهداری آسانسور در تهران است.که در تمامی نقاط تهران دارای پشتیبانی فنی است.

تلفن تماس :

02144210626

شرکت آسانسور آسیا

شرکت آسانسور آسیا یک مجموعه فنی و مهندسی پیشگام در زمینه تعمیرات آسانسور و آموزش تخصصی تعمیرات آسانسور است.

تلفن تماس :

02144276445

شرکت های نگهداری آسانسور

شرکت نگهداری پارس پیما

شرکت پارس پیما در زمینه سرویس آسانسور در تهران گام برمی دارد.و یکی از شرکت های نگهداری آسانسور معتبر محسوب می گردد.

تلفن تماس :

02144115901

شرکت نوین آسانبر

این شرکت دارای خدمات پشتیبانی و فنی در زمینه آسانسور در تهران بوده و اقدامات گسترده ای در این زمینه انجام داده است.

تلفن تماس :

02144621380

شرکت آسانسور فراز

شرکت آسانسور فراز با انجام خدمات آسانسور در تهران ، پیشگام در این زمینه عمل نموده است.

تلفن تماس :

02144233873

شرکت آسانسور پرشین

این مجموعه خدمات صفر تا صدی آسانسور در تهران را به انجام می رساند.و سرویس ماهیانه آسانسور را در اولویت قرار می دهد.

تلفن تماس :

02133061250

شرکت آسانسور اسکان لیفت

شرکت اسکان لیفت تعمیرات آسانسور در تهران را پشتیبانی و دارای واحد سرویس و نگهداری آسانسور در تهران است.

تلفن تماس :

02133314837

سرویس آسانسور به صورت دوره ای

در هر ساختمان سرویس آسانسور بایستی به صورت دوره ای و در بازه زمانی ماهیانه مشخص انجام گیرد.چرا که سرویس ماهیانه آسانسور باعث می گردد از خرابی های بی مورد جلوگیری و کارکرد اسانسور به صورت بهینه انجام گیرد.باید به این نکته توجه نمود مالکان و مدیران ساختمان های تجاری و مسکونی موظفند به صورت دوره ای اقدامات لازم را جهت سرویس آسانسور انجام دهند.این بدین معنی است که از سرویس اجرتی جلوگیری نموده و سرویس آسانسور تنها در موارد بروز خرابی نباشد.

نکته ای که حائز اهمیت است این است که در صورت کوتاهی از جانب مدیران تمامی عواقب احتمالی ناشی از خرابی آسانسور بر عهده آنها بوده و قانونا نسبت به خسارات مالی و جانی وارده مسئولند.و مدیران ساختمان در صورتی که قرارداد  با شرکت نگهداری آسانسور منعقد نشده باشد بیمه هیچ گونه خسارتی را متحمل نخواهد شد.

سرویس ماهیانه آسانسور

انتخاب شرکت نگهداری آسانسور

همانطور که می دانید در کشور شرکت های نگهداری آسانسور بیشماری وجود دارد که هر کدام از این شرکت ها خدمات آسانسور را انجام می دهند.اما به کدامین شرکت می توان اتکا کرد.در یک شرکت تعمیر و نگهداری آسانسور بایستی افراد متخصص و با تجربه بالا حضور داشته که هر گونه آموزش های لازم در زمینه خرابی آسانسور را دیده باشند.و در کوتاه ترین زمان خرابی های آسانسور را تشخیص داده و به رفع نقص احتمالی بپردازند.

نکته ای که در این جا حائز اهمیت است این است کهتشخیص سریع خرابیباعث کم شدن زمان توقف آسانسور و همچنین کم شدن هزینه های آسانسور می شود.شما بایستی شرکتی را برای خدمات تعمیر و نگهداری آسانسور انتخاب نمایید که دارای پشتیبانی قوی باشد.آن شرکت بایستی عضو سندیکای آسانسور بوده تا از پشتیبانی سندیکای آسانسور نیز بهره ببرید.

برخی از علل خرابی آسانسور

  • نادیده گرفتن ظرفیت آسانسور
  • استفاده نامناسب از پنل اسانسور و فشردن مکرر آن
  • روشن ماندن فن کابین آسانسور
  • استفاده نکردن از فتوسل چشمی یا پرده ای در آسانسور
  • اقدام به باز کردن دربهای لولایی قبل از رسیدن کابین به طبقه
  • بی توجهی به خدمات تعمیر و نگهداری آسانسور
  • ضربه زدن به درب ها و شاستی ها
  • بی توجهی به به نکات مسئول سرویس و نگهداری آسانسور
  • دستکاری تابلو فرمان آسانسور و تابلو سه فاز
  • بی توجهی به صدا های غیر عادی و عدم اطلاع به شرکت سرویس دهنده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اشتراک گذاری