طلایی آیینه ای و دودی
طلایی آیینه ای و نقره ای آیینه ای
نقره ای آیینه ای و دودی
چینی لاییبید
سنگ مصنوعی
گرانیت شقایق
گرانیت نهبندان
گرانیت هلویی
مرمریت گوهره
مرمریت مهکام
4 نفره4 نفره6 نفره6 نفره8 نفره8 نفره10 نفره10 نفره

این کالا دارای کارت ضمانت اصالات و کیفیت رایا آسانسور میباشد.