طلایی آیینه ای
نقره ای آیینه ای
ام دی اف تیره
ام دی اف روشن
گرانیت نهبندان
مرمریت پاتریس
مرمریت گوهره
4 نفره4 نفره6 نفره6 نفره8 نفره8 نفره10 نفره10 نفره

این کالا دارای کارت ضمانت اصالات و کیفیت رایا آسانسور میباشد.