طلایی آیینه ای و دودی
نقره ای خش دار و دودی
چینی لاییبید
گرانیت شقایق
گرانیت هلویی
مرمریت گلدن بلک
مرمریت مشکی نجف آباد
مرمریت مهکام
4 نفره4 نفره6 نفره6 نفره8 نفره8 نفره10 نفره10 نفره

این کالا دارای کارت ضمانت اصالات و کیفیت رایا آسانسور میباشد.