فروش موتور آسانسور بهران در چند سال اخیر رشد قابل توجه و چشمگیری داشته است.

بسیاری از کارشناسان و متخصصین در زمینه آسانسور بر کیفیت این موتور گیربکس آسانسور تاکید کرده اند.

بسیاری از قطعات این موتور گیربکس وارداتی بوده و منجربه بهبود سطح کیفی این موتور آسانسور شده است.

باید در نظر داشت که استفاده از تکنولوژی روز دنیا در موتور آسانسور و منطبق کردن موتور آسانسور با استانداردها و فرایند تولید موتور گیربکس در سطح جهانی برای ارتقا سطح کیفیت موتور آسانسور و قطعه ی تولیدی نقش اساسی ایفا می نماید.

این موتور گیربکس با توجه به این که به عنوان اولین موتور گیربکس ایرانی طراحی شده و چندین سال از تولید آن می گذرد، توانسته است هر گونه نقص احتمالی را در این سال ها برطرف نماید.

در بسیاری از موارد دیده می شود افراد موتور آسانسور دوسرعته را با آسانسور دو سرعته اشباه می گیرند.

این امر سبب می گردد در خرید موتور آسانسور و تابلوفرمان با مشکل مواجه شویم.

آسانسور دوسرعته بدین معنی است که تابلو فرمان آسانسور فاقد درایو می باشد.

موتور آسانسور بهران لیفت دو سرعته دارای دو سیم پیچ برای دو سرعت مختلف می باشد.

که استارت با دور تند و استپ با دور کند انجام می گیرد.

سیم پیچ اول دارای سرعت یک متر بر ثانیه و سیم پیچ دوم دارای سرعت نیم متر بر ثانیه است.موتور آسانسور بهران لیفت تک سرعته دارای یک سیم پیچ می باشد.

در فروش موتور آسانسور بهران و خرید این موتور آسانسور باید دقت کرد :

از چه شرکتی و با چه اعتباری خرید موتور آسانسور صورت می پذیرد.باید دانست هر شرکتی قابل اتکا نیست.