در مورد بهترین تابلو فرمان آسانسور در کشور بحث بسیار است.

همانطور که می دانید در صنعت آسانسور و به ویژه تابلو فرمان آسانسور شاهد پیشرفت های خوبی هستیم.

به طوری که کل نیاز کشور در زمینه تابلو فرمان آسانسور را پاسخگو هستیم.

هرچند در برخی از موارد دیده می شودکه برخی از درایو ها و لوازم دیگر تابلو فرمان آسانسور از کشورهای خارجی وارد می شود.

تابلو فرمان های فراوانی با قابلیت های مختلف و کارایی متفاوت در ایران تولید می شوند.

و هر كدام با برندهای متفاوت به بازار عرضه می گردند.

این تابلو فرمان ها دارای تجهیزات جانبی چون تابلو (بلك اوت) نجات اضطراری، سیستم SMS، آسانسورهای گروهی كه با یك كلید احضار می شوند و … می باشند.

در مورد بهترین تابلو فرمان آسانسور می توان از برندهایی چون پارکنترل ، آرکل ، آریان ،آرمان فراز ،داتیس و سایر موارد نام برد.

تابلو فرمان ها اگر به صورت درایودار تولید شوند بر کارایی و عملکرد مکانیزم آسانسور افزوده می شود.

درایو تابلو فرمان  با نام های تجاری و قدرت های مختلفی موجود می باشند.

اما باید توجه داشت كه این درایو باید حتما جهت ایمنی توسط یك برد رله جداگانه با تابلو فرمان منطبق گردد.

و مهمترین نكته در درایوها این است كه :

قدرت درایو باید حتما 2kw از قدرت موتور بیشتر باشد.

در غیر این صورت عمر درایو كم خواهد شد.

درایوهایی كه مخصوصا جهت استفاده در آسانسور استفاده می شوند علامتی مربع با چند آدمك داخل آن می باشد.

درایو معمولا در داخل تابلوفرمان آسانسور تعبیه شده است.