پرسش در مورد محصول #608

سلام میشه برای سیمهای ورود ب تابلو این نبشی را که جدیدا گذاشتید تو تابلو حذف شود و مثل قبلا داکت باش