پرسش در مورد محصول #58332

سلام قیمت سیم بکسل گستاوولف آلملنی ۸ کنفدار متی چنده هزارمتر لازم داشتم ۰۹۱۲۱۰۹۹۰۶۰ خردمند هستم