پرسش در مورد محصول #32423

سلام آیا ابعاد کابین در ظرفیت موتور تاثیر دارد