پرسش در مورد محصول #10703

درود.
فن خنک کننده و روغن مناسب این موتور چیست و آیا شما دارید و اگر بله قیمت چند است؟