پرسش درمورد محصول تابلو فرمان آسانسور السا درایوKATANA-PLUS با توان 7.5 کیلووات OPEN (#58352)

کد کابین سریس کد مربوت به چیست متشکرم